Стійкість

Одним з ключових принципів компанії «Поліпром» є принцип відповідального ведення бізнесу. Наше підприємство дотримується стратегії стійкого розвитку. Ми усвідомлюємо свій вплив на навколишнє середовище і населення, враховуємо вимоги і потреби суспільства, а також надаємо відкриту інформацію про свою діяльність. Високий рівень організації виробництва і використання передових технологій дозволяють нашій компанії досягати великих успіхів в області охорони навколишнього середовища.

Нашою метою в сфері сталого розвитку є збереження балансу між економічними аспектами, відповідальним ставленням до захисту навколишнього середовища і соціальною відповідальністю. Цей підхід поширюється на всі сфери діяльності нашої компанії.

У сфері економічного розвитку компанія не тільки розробляє і впроваджує нові продукти, що мають велику цінність для споживача, а й підвищує економічну ефективність існуючих продуктів, паралельно знижуючи вплив на навколишнє середовище, знижуючи кількість відходів і викидів забруднюючих речовин. Компанія розвиває проекти по сортуванню і переробці відходів в продукти з високою додатковою вартістю. ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат» реалізує проект переробки існуючих відходів в обсязі до 22 тис/тон і усіх знов виникаючих відходів, в кількості 650 тонн на місяць, в високорентабельні продукти.

У сфері мінімізації впливу на навколишнє середовище однією з найважливіших цілей є зведення до нуля кількості відходів від переробки сировини та мінімізація використання природного викопного палива для технологічних цілей. Зокрема, запроваджено проект аспірації виробничих приміщень, в рамках якого встановлені системи очищення повітря, що викидається, які забезпечують гранично допустимі концентрації твердих частинок в повітрі, до 30 мг / м3 при нормі 150 мг / м3. На підприємствах за останні роки розроблено та впроваджено комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і зниження викидів СО2:

– споживання природного газу скорочено в 35 разів, з 4 283 тис. м3 на рік у 2008 р., до 122,5 тис. м3 в 2016 р;

– встановлений твердопаливний котел, що працює на відходах виробництва;

– виконана теплоізоляція магістральних трубопроводів;

– електроприводи обладнані частотно-регульованими перетворювачами;

– проводиться заміна освітлення на високоефективне світлодіодне;

– створена система обліку, контролю і аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів, споживаних окремими підрозділами, цехами і виробництвами в цілому.

Сировина, що використовується для виробництва деревного вугілля і брикету – 100% тверді породи дерева. з лісів з високим рівнем організації господарювання.

Продукція ТДВ «ПХЗ» Коагулянт» успішно застосовується в технологічних процесах целюлозно-паперових комбінатів, підприємств харчової, нафтопереробної, текстильної промисловості, металургійних і машинобудівних заводів і ін. Використання широкої лінійки реагентів дозволяє знизити витрати води та електроенергії, очистити і припинити скидання промивних вод, знизити вміст біогенних елементів (азот і фосфор), ХСК, БПК, зважених речовин на спорудах очистки господарсько-побутових стоків і очищення оборотних і стічних вод різного характеру.

Реалізуючи стратегію сталого розвитку, ми також спираємося на цінності компанії, які об’єднують усіх співробітників, незалежно від посад і підрозділів, в яких вони працюють. Безпека, відповідальність, ефективність і командна робота – це та основа, яка дозволяє нам з упевненістю йти вперед.

Керівництво компанії чітко усвідомлює, що «здорова» екологічна ситуація вкрай важлива для людини, так як забезпечує здоров’я і створює умови для розвитку майбутніх поколінь. Тому, вироблена нашими підприємствами продукція, не тільки не завдає шкоди навколишньому середовищу, а й покликана підтримати стабільне функціонування природних екологічних систем. Будучи частиною екології, ми забезпечуємо дбайливе ставлення до цього і творимо майбутнє.