Реагенти для спеціальних застосувань

Реагенти для спеціальних застосувань – це реагенти, використання яких спрямоване на задоволення потреб промисловості в області оптимізації процесів транспортування, перевантаження, технологічної переробки, зв’язування вуглецевмісних, рудних і неметалічних матеріалів, надання продуктам нових технологічних властивостей, а також для зниження викидів пилу в повітряний басейн металургійних , гірничодобувних, вуглепереробних та збагачувальних підприємств. Реагенти для спеціальних застосувань представлені такими продуктами:
1. АМОПОЛ − реагент на основi солей амонiю;
2. POLYPAV − реагенти на основi поверхнево-активних речовин;
3. ФОСФОТЕРМ − зв’язуючi на основi алюмофосфатiв.

Більш детальну інформацію про перелік реагентів і сферу їх застосування Ви можете знайти на сайті заводу-виробника ТДВ “ПХЗ” Коагулянт ”
Подробиці на сайті: ТДВ «ПХЗ КОАГУЛЯНТ»